• Via een ándere invalshoek werken aan de kwaliteit in het basisonderwijs. Deze benadering heeft een paradigmashift als gevolg. Hieraan werken vormt de basis van mijn werk.

  • Niet de onderwijssystemen zijn leidend, maar wat het kind nodig heeft.

  • ´In contact zijn´ genereert rust, ruimte en creativiteit. Dán kunnen we samen eigentijds onderwijs ontwikkelen en… dit gééft energie!


  • Op een natuurlijke manier ontstaat zo een veilig, pedagogisch
    leerklimaat èn een onderling vertrouwen op basis van gelijkwaardigheid.


    Voor directeuren, p&o-ers, ib-ers, coördinatoren, teamleiders, teams, MZR-ren en ouders